Oiltanking Stolthaven Antwerp

  • OTSA_nieuwsbrief_groot.png
  • OTSA_Folders_groot.png
  • OTSA_Folder-kaart_groot.png
  • OTSA_TV_groot.png
  • OTSA_Kaft_groot.jpg

Oiltanking Stolthaven Antwerp NV (OTSA) maakt deel uit van Oiltanking regio Europa en is een belangrijke marktspeler voor tankopslag van petroleumproducten, chemicaliën en gassen.
Dit sevesobedrijf ligt centraal in het havengebied van Antwerpen, in een van de meest uitgebreide complexen voor petrochemie en raffinage ter wereld. De OTSA-terminal biedt een uitstekende toegang tot nationale en internationale markten dankzij goede aansluitingen op een sterk uitgebouwd water-, spoor- en wegennet.

Wallace & Sanders verzorgt de interne en veiligheidscomminucatie voor OTSA; draftteksten worden herschreven en gelay-out volgens de huisstijlregels van Oiltanking.

  • Krantje
  • Onthaalmap
  • Routebeschrijvingen
  • Gids voor medewerkers
  • Posters en leaflet m.b.t. veiligheid