Verkoop- en betalingsvoorwaarden

  1. Al onze facturen en koopwaren zijn betaalbaar te Heist-op-den-Berg.
  2. Iedere vertraging in de betaling brengt voor de koper de verplichting mede van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest te betalen van 3% per maand vanaf de vervaldag van de factuur en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding.
  3. Bij wanbetaling zal het bedrag der factuur verhoogd worden met een aangenomen schadeloosstelling van 10% met een minimum van 50 euro onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten en dit na ingebrekestelling per aangetekend schrijven.
  4. Alle klachten dienen ons overgemaakt per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na levering.
  5. Te late levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.
  6. Alleen de rechtbanken van Mechelen zijn bevoegd.
  7. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Wallace & Sanders NV tot de volledige kwijting van alle facturen.
  8. Wallace & Sanders kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het auteursrechterlijk in orde zijn van het door de opdrachtgever aangeleverde en gebruikte (beeld)materiaal.
  9. Wallace & Sanders blijft steeds de materiële eigenaar van al de negatieven, tekeningen, clichés, zetwerk, bestanden, foto’s en films die hebben gediend tot het vervaardigen van de in opdracht ontworpen creaties. De opdrachtgever mag er, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk beding van Wallace & Sanders, de afgifte niet van eisen. Bovendien dienen de originelen ingeval van afgifte aan de Opdrachtgever steeds terugbezorgd te worden aan Wallace & Sanders.


Contactgegevens

Wallace & Sanders nv
Mechelsesteenweg 27A
2220 Heist-op-den-Berg

T: (+32) 15 200 100
E: sales@wallacesanders.be
Contacteer ons →

Benieuwd naar wat Wallace & Sanders voor u kan betekenen?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op!